PROGRAM

VIRMANI

  •     podaci o korisniku
  •     podaci o partnerima
  •     ispis naloga za plaćanje
  •     evidencija ispisanih naloga za plaćanje
  •     mogućnost naknadnog ispisa
  •     generiranja novih naloga za plaćanje iz postojećih