PROGRAM

PUTNI NALOZI

  •     evidencija radnika, suradnika, dnevnica, cijena goriva i relacija
  •     unos, evidentiranje i ispis putnog naloga
  •     generiranje novog putnog naloga iz nekog od postojećih
  •     obračun, ispis obračuna, upis izvještaja
  •     evidentiranje svih ispostavljenih i obračunatih naloga
  •     obračun i ispis za LOCCO vožnju
  •     obračun i ispis inozemnih putnih naloga