PROGRAM

PLAĆE

 •     matični podaci o tvrtki i poslovnim jedinicama
 •     mogućnošću grupiranja posloprimaca
 •     određeni podaci kadrovske evidencije radnika
 •     evidencija o radnom vremenu djelatnika (novi propis)
 •     više načina isplata plaća
 •     mogućnost unosa radnih mjesta i vrsta rada
 •     općina, doprinosi, naknade, odbici i obustava sa mogućnošću njihovog ispisa
 •     izračun osobnih odbitaka sa ispisom
 •     probni obračun plaća sa potrebnim ispisima (po novim propisima)
 •     pregled obračuna plaća i knjiženje obračuna plaća
 •     pregledi po vrstama rada, kreditima i ost. obustavama
 •     obračunska isprava za isplatu plaće-naknade plaće-OP (novi propis)
 •     obračunska isprava za isplatu otpremnine-OTP (novi propis)
 •     obračunski listići i isplatne liste (više verzija ispisa)
 •     zbirno izvješće obračuna
 •     rekapitulacija obračuna, ID, račun plaća DNR, M4-P
 •     kartice posloprimaca, SPL i R-SM obrazac
 •     ID, IDD, ID 1, porezne kartice- IP1 i IP2 (na papiru i xml formatu),IPP

 

 

 • unos i pregled posloprimaca sa podacima za kadrovsku evidenciju 
 • pregled djelatnika na neodređeno i na određeno vrijeme)  itd.,
 • pregledi posloprimaca raspoređ.na poslove s posebnim  uvjetima rada (evid. kartoni EK-1 i EK-2)
 • evidencija prava na god.odmor i iskorištenih dana s popisom posloprimaca i nadnevkom kor.g.o.
 • pregledi posloprimaca s pravom na dar djetetu
 • popis umirovljenika s podacima
 • pregledi posloprimaca po stručnoj spremi,godinama staža,zanimanju,radnom mjestu

 •  unos i pregled posloprimaca sa podacima za kadrovsku evidenciju
 •     pregled djelatnika na neodređeno i na određeno vrijeme)  itd.,
 •     pregledi posloprimaca raspoređ.na poslove s posebnim  uvjetima rada (evid. kartoni EK-1 i EK-2)
 •     evidencija prava na god.odmor i iskorištenih dana s popisom posloprimaca i nadnevkom kor.g.o.
 •     pregledi posloprimaca s pravom na dar djetetu
 •     popis umirovljenika s podacima
 •     pregledi posloprimaca po stručnoj spremi,godinama staža,zanimanju,radnom mjestu
  (programi plaće i kadrovska evidencija su povezani, pa ranije uneseni podaci u programu plaća o posloprimcima bit će već uneseni u programu kadrovska evidencija, ali ih treba dopuniti.
  Ostavljena je mogućnost unošenja proizvoljnih dodatnih  podataka tvrtke u kadrovskoj evidenciji.

 

Promjene i dogradnje: 


U evidenciji rada nalazi se i ispis evidencije sati koja sadrži samo upisane podatke.
Na ekranu se vide svi sati i moguć je daljnji upis podataka. Na ispisu samo one kolone koje su evidentirane, ne prikazuju se prazni podaci.
Ime i prezime djelatnika kao i  datum obavezan je podatak koji se uvijek vidi na ispisu.
Prema broju evidentiranih vrsta poslova i sati formira se broj kolona na ispisu, te širina pojedine kolone.
Kolone su umjesto naslova označene samo brojevima, a na dnu ispisa evidencije je kazalo gdje za svaki broj stoji puni naziv kolone.
Na botunu za ispis može se birati novi ili stari ispis.