PROGRAM

OSNOVNA SREDSTVA

 
  •     matični podaci o osnovnim sredstvima i sitnom inventaru po poslovnim jedinicama, s unosom  konta za knjiženje
  •     knjiga osnovnih sredstava s mogućnošću ispisa po inventurnom broju, nazivu, aktivno, u mirovanju, otpisana, rashodovana i po količini knjiga sitnog inventara s ispisima po iventurnom broju, nazivu, korisniku, lokaciji i količini
  •     unesene stope amortizacije za obračun
  •     obračun amortizacije mjesečni ili tromjesečni ili godišnji sa ispisima, probni i proknjiženi
  •     kartice osnovnih sredstava s mogućnošću formiranja i ispisa po raznim kriterijima
  •     inventurne liste osnovnih sredstava i sitnog inventara po poslovnim jedinicama i s ispisma  po raznim kriterijima
  •     promjene nabavne vrijednosti osnovnih sredstava, otpisi i rashodovanja
  •     popis i konačni obračun amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
  •     temeljnica za glavnu knjigu