PROGRAM

OPTIKA

Optika Glavni Prozor

Program Optika je demo nove poslovne aplikacije za poslovanje optičara koja je u potpunosti razvijena potrebama tržišta i u potpunosti na zahtjev korisnika iz branše. Javite nam se na telefon i dati ćemo vam šifru da je registrirate i koristite kao potpuno funkcionalan program na mjesec dana.

Program Optika jedinstveni software ove vrste na tržištu omogućuje Vam vođenje:

  •     matičnih podataka o tvrtki i zaposlenicima programa optika,
  •     podataka o kupcima i dobavljačima,
  •     baze podataka o lećama,
  •     evidencije dioptrije lijevog i desnog oka,
  •     izrade narudžbe za leće s ispisom naloga za izradu,
  •     kalkulacije prodajne cijene na osnovi narudžbi,
  •     evidencije o naplaćenim i nenaplaćenim potraživanjima,
  •     rekapitulacija nabave po vrsti leće i dobavljačima za određeno razdoblje

Optika Prozor
Optika Narudzba