PROGRAM

KORP

Korp proizvod namjenjen poslovanju tvrtke (d.o.o. i/ili d.d.) je plod dvadesetogodišnjeg upijanja zahtjeva korisnika i postepenog prilagođavanja potrebama tržišta. Program je u potpunosti modularan što znači da je moguće da svaki modul radi samostalno, a moguća je i kompletna integracija programa po modulima.
Prije implementacije poslovnog programa Korp poduzetnik radi se dubinsko skeniranje poslovanja poduzeća te se program, sa mnoštvo svojih parametara, u potpunosti prilagođava poslovnim potrebama firme, a korisnik stječe dojam da je program baš krojen po mjeri.
Program se može i dodatno doraditi na zahtjev korisnika

Robno materijalno knjigovodstvo za neograničen broj skladišta i maloprodaja

 – skladište sirovina i materijala
– kalkulacija veleprodaje (sa skladišta), od prodajne ili od nabavne cijene, maloprodaje (iz skladišta ili od dobavljača), od prodajne ili od nabavne cijene
– zaduženja i razduženja skladišta i maloprodaje
– automatska ili ručna nivelacija cijena
– ispis otpremnica, računa-otpremnica i povratnica, stanja zaliha iz skladišta u skladište, izdatnice materijala
– knjiga popisa o nabavi i prodaji robe
– robne temeljnice za kalo, rastep, kvar i dr.
– automatsko vođenje ambalaže sa mogućnošću vođenja dvije ambalaže
– inventurne liste i inventurni pregledi
– mogućnost vođenja više stopa poreza
– razni pregledi: pregled poreza, ulaza i izlaza robe, stanje zaliha, zalihe po poslovnicama, prijem i prodaje robe,
– izdatnice, međuskladišnice i temeljnice
– automatska knjiženja u saldakontima i knjigama ulaznih i izlaznih računa.

VELEPRODAJA

– robno knjigovodstvo za neograničen broj skladišta
– kalkulacije veleprodaje (sa skladišta), od prodajne ili od
– nabavne cijene
– zaduženja i razduženja skladišta
– nivelacija skladišnih cijena
– ispis otpremnica i faktura-otpremnica
– Prijenos robe iz skladišta u skladište
– robne temeljnice za kalo, rastep ,kvar i dr.
– automatsko vođenje ambalaže
– inventurne liste i inventurni pregledi
– Vođenja više stopa poreza
– razni pregledi: poreza, ulaza i izlaza robe, stanje zaliha, zalihe – po prodavaonicama prijema i prodaje robe, izdatnice,
– međuskladišnice i temeljnice
– Pruža i mogućnost povezivanja sa saldakontima, fakturiranjem i
– ponudama, knjigama ulaznih i izlaznih računa

MALOPRODAJA

– evidencija robe po neograničenom broju prodavaonica
– kalkulacije maloprodaje (iz skladišta ili od dobavljača)
– zaduženje i razduženje maloprodaja
– knjiga popisa o nabavi i prodaji robe
– automatsko vođenje ambalaže
– inventurne liste i inventurni pregledi
– mogućnost vođenja više stopa poreza
– Povezivanja sa saldakontima, knjigama ulaznih i
– izlaznih računa

Robno knjigovodstvo za neograničen broj skladišta i maloprodaja, nivelacija skladišnih cijena:

– kalkulacije veleprodaje (sa skladišta), od prodajne ili od
– nabavne cijene
– kalkulacije maloprodaje (iz skladišta ili od dobavljača), od
– prodajne ili od nabavne cijene
– zaduženja i razduženja skladišta i maloprodaje
– ispis otpremnica i faktura-otpremnica
– knjiga popisa o nabavi i prodaji robe
– automatsko vođenje ambalaže
– inventurne liste i inventurni pregledi
– mogućnost vođenja više stopa poreza
– skladište repromaterijala
– skladište gotovih proizvoda
– evidencija i obračun radnih naloga
– pregledi izdatnica, predatnica i radnih naloga

* proizvodnja roleta i aluminijske stolarije
* proizvodnja cementnih proizvoda
* proizvodnja slastica i kruha
* razne proizvodnje

* proizvodnja piva

* proizvodnja vina

– opći podaci o tvrtki i poslovnim jedinicama
– kontni plan sa ispisom, sa pozicijama bilance stanja i bilance
– knjiženja direktno ili pomoću automatskih temeljnica iz
– analitika
– mogućnost knjiženja više žiro-računa, knjiženje blagajne sa automatskim formiranjem
  blagajničkih izvještaja, uplatnica i isplatnica
– temeljnice financijskog knjigovodstva s mogućnošću knjiženja
– analitike kupaca i dobavljača
– kontrola knjiženja u smislu zbroja dugovne i potražne strane, te analitike i sintetike
– dnevnik knjiženja, financijska kartica, promet po kontima sa ispisima po više kriterija
– rekapitulacija prometa i bruto bilanca sa ispisima po nivoima i grafički
– bilanca stanja
– račun dobiti i gubitka
– arhiviranje, povrat podataka, nova poslovna godina

– opći podaci o kupcima i dobavljačima sa ispisima po više kriterija
– knjiženje u kupcima i dobavljačima, zatvaranje stavaka i razvezivanje
– kartice kupaca, dobavljača, dnevnik knjiženja s ispisima po raznim kriterijima
– razni pregledi: promet i saldo, rekapitulacija prometa, računa po više kriterija, dospijeća obveza, liste plaćanja,
  ispis virmana
– pregled otvorenih i zatvorenih stavaka
– povezivanje sa financijskim knjigovodstvom, knjigama ulaznih i izlaznih računa i trgovinom

 – evidencija kamatnih stopa sa ažuriranjem i listom važećih stopa
– obračun zateznih kamata na zatvorene stavke (plaćene)
– obračun kamata za tužbu (za neplaćene stavke), uz mogućnost selekcije
– ispis kamatnog lista, korištenje datoteka iz salda-conti kupaca

Uvozna kalkulacija

– matični podaci o artiklima, carinskim tarifama, tečajevima i troškovima

– izrada uvozne kalkulacije

– pregledi kalkulacija i rekapitulacije

Menadžerski modul