Često postavljana pitanja

RECEPCIJSKO POSLOVANJE-PROGRAM HOTEL

 

Otvaranje nove poslovne godine prije 1.1.

1. Po završetku rada  godini u programu na lijevoj strani u dnu prozora provjerite u kojoj radnoj godini se nalazite

2. Nakon provjere kliknite na polje “SERVIS”. U novootvorenom prozoru kliknite na polje “KRAJ GODINE”

3. Provjerite jesu li označena sva polja s kvačicama, promijenite godinu iz prethodne radne godine u novu radnu godinu (bez točke iza godine) i za kraj kliknite na tipku KRAJ GODINE. Otvoriti će se prozor za potvrdu gdje ćete kliknuti na “Da”

4. Nakon što ste potvrdili otvaranje nove godine, pojaviti će se prozori na koje je potrebno kliknuti na “OK”.

5. Program će se sam zatvoriti i automatski “pozicionirati” na podatke nove godine. Nemojte više pokretati program do početka slijedeće godine.

 

Otvaranje nove poslovne godine nakon 1.1.

1. Prilikom pokretanja programa u novoj godni, prikazati će se upozorenje o radu u krivoj poslovnoj godini. Kliknite “Ok”. 

2.  Otvara se program. Na lijevoj strani u dnu prozora provjerite nalazite li se u prethodnoj radnoj godini. 

 3 . Nakon provjere kliknite na polje “SERVIS”. U novootvorenom prozoru kliknite na polje “KRAJ GODINE”.
 

4. Provjerite jesu li označena sva polja s kvačicama, promijenite godinu iz prethodne radne godine u novu radnu godinu (bez točke iza godine) i za kraj kliknite na tipku KRAJ GODINE. Otvoriti će se prozor za potvrdu gdje ćete kliknuti na “Da”

5. Nakon što ste potvrdili otvaranje nove godine, pojaviti će se prozori na koje je potrebno kliknuti na “OK”.

6. Program će se sam zatvoriti i automatski “pozicionira” na podatke nove godine.

 

Ako je HOTEL povezan s programom KORP, obavezno prvo napravite kraj godine u KORP-u

 

PC KASA

 

1. Po završetku smjene na 31.12. potrebno je napraviti kraj godine. Otiđite u Sistemske obrate -> Kraj godine

2.  Potrebno je označiti otvaranje nove godine i upisati novu poslovnu godinu

3.  Označiti sve potrebne matične podatke za prebacivanje u novu godinu

4. Kliknite prihvat

5.  Odgovoriti potvrdno na sve prozore koji se otvore

6. Program će se sam zatvoriti i automatski “pozicionira” na podatke nove godine.

OBRT

1. Oznaka za “Otvaranje nove godine” se stavlja samo jednom, ako se naknadno prebacuju podaci a već postoji taj poduzetnik u novoj godini nije potrebno stavljati ovu oznaku.

2. Kopiranje matičnih podataka prebacuje, kupce, dobavljače, artikle, grupe iz prethodne godine u tekuću. 

×Upozorenje! Ukoliko ste već unosili neke podatke u novoj godini (npr. Dodali novog kupca, upisali novi artikal), i opet odaberete opciju kopiranje matičnih podataka, uneseni podaci će se izbrisati.

                                                           

3. Formiranje početnog stanja artikala, prebacuje stanje zaliha na 31.12 kao početno stanje na 01.01.

4 i 5. Prijenos neplaćenih obveza, prebacuje neplaćene račune u knjigu TOB. Ako se odabere kupac ili dobavljač, prebacuju se samo njegovi računi

6. Prijenos dugotrajne imovine i sitnog inventara prebacuje podatke iz knjige dugotraje imovine u tekuću godinu.

 

 

 4. Pod osnovicom upišete ukupan iznos računa. (U PDV obrascu se prikazuje PDV nadodan na čitav iznos računa)

5. Kod prebacivanja u URA označite “Stjecanje dobara/usluga EU” (definira knjigu URA, ako bi račun išao pod dobra i usluge onda bi se iznos PDV dodavao već postojećem, a taj iznos se samo “virtualno” prikazuje)

 

6. Pretporez od “Stjecanje dobara u EU” (definira kolonu u PDV obrascu pod kojom se iznos prikazuje)

 

                                                   

                                                     

                                                                  

                                         

 

                 

Postoji više dokumenata kod zaprimanje robe, razlika između pojedinih je najviše u opisu. Svi dokumenti utječu na promjenu stanja robe. Program neće razlikovati inventuru napravljenu na 01.01 ili primku sa istim datumom. I jedan i drugi dokument će promijeniti stanje zaliha prema unesenim artiklima. Vrste dokumenata su:

 

  • INV – Inventurna lista (definira početno stanje robe kod otvaranja nove godine ili kod početka rada obrta)
  • PKV – Primka za vlastitu robu (roba koja je kupljena od dobavljača)
  • PKT – Primka za tuđu robu (komisija)
  • PRP – Predatnica proizvoda (koristi se kod proizvodnje za dodavanje gotovog proizvoda na stanje i skidanje utrošenog materijala)
  • POV – Povratnica (primka sa negativnim količinama artikala, razlika je u ispisu, na vrhu dokumenta umjesto Primka piše Povratnica)
                Primka
 

Prozor za prijem artikala dobijemo odabirom tipke “Upis” nakon unošenja zaglavlja primke. Crveni okvir prikazuje podatke primke dok se u plavom okviru izrađuje kalkulacija za zaprimljenu robu. Ako se radi o repromaterijalu koji se ne prodaje dalje nego koristi u proizvodnji, podatke za kalkulaciju nije potrebno unositi.

                                                 Prijem artikala

 Kod unosa primke, ako želimo da se primka istodobno prenese u evidenciju tradžbina i obaveza potrebno je unijeti broj računa i staviti oznaku R1/R2. Ako odaberemo oznaku GOT ili R-G tada će se primka prebaciti u knjigu ulaznih računa i KPI. Ako ne želite da se dokument prenese u druge knjige onda ova polja ostavite prazna.

                   

 

Accordion Content

Accordion Content

Kad je u prozoru knjige tražbina i obveza označena tražbina/obveza na koju želite napraviti uplatu, (ako postoji otvoren iznos) omogućen je klik na dugme „Uplata“ na dnu prozora. Nakon klika na dugme „Uplata“ otvorit će se prozor za uplatu u kojem ćete upisati odgovarajuće vrijednosti i odabrati odgovarajuće opcije, a na kraju kliknuti dugme „Spremi“.

U glavnom prozoru programa odabrati kliknuti na dugme „Sistem“ u odjeljku „Postavke“ koji se nalazi u donjem desnom kutu prozora. U prozoru „Sistemske obrade“ kliknuti na dugme „Pohrana podataka“. Na prozoru „Pohrana podataka“ se nalaze dvije kartice; „Pohrana podataka je obavezna !“  i  „Automatska pohrana“. Prva služi za jednokratno pohranjivanje, najčešće na vanjski uređaj (hard disk, usb itd.), a druga za automatsko (svakodnevno) pohranjivanje.Za jednokratno pohranjivanje je potrebno svaki put prije pohrane upisati putanju pohrane u pripadajuće poljena prvoj kartici, a za automatsko samo jednom na pripadajuće polje u drugoj kartici.

Nakon što preuzmete (novi) certifikat s finine stranice https://mojcert.fina.hr/finacms/ , kopirajte isti u mapu gdje se nalazi instalacija Vašeg programa. Lokaciju instalacije programa ćete saznati tako da kliknete na desnim klikom miša na ikonu programa koja se nalazi na Radnoj površini, a zatim odaberete„Open file location“(ako koristite Windowse na hrvatskom jeziku odaberite „Otvori mjesto datoteke“).

Nakon što ste kopirali certifikat u instalacijsku mapu,kliknite dugme „Sistem“ na glavnom izborniku, a zatim uđite u parametre klikom na dugme „Programski parametri“.

U prozoru parametara odaberite karticu podnazivom „Fiskalizacija“ Nakon što ste kopirali certifikat u instalacijsku mapu,kliknite dugme „Sistem“ na glavnom izborniku, a zatim uđiteu parametre klikom na dugme „Programski parametri“. U prozoru parametara odaberite karticu podnazivom „Fiskalizacija“. Na kartici „Fiskalizacija“ ćete upisati putanju s nazivom Vašeg certifikata u polje ispred natpisa „Putanja do certifikata:“, a šifru certifikata koju ste koristili kod peruzimanja s finine stranice ćete upisati u polje ispred natpisa „Šifra certifikata:“, zatim pritisnuti gumb “Prihvat”

Za slanje XML obrasca na e-Poreznu potrebno je najprije izraditi obrazac i kopirati putanju koja se pojavi nakon kreiranja obrasca.Nakon toga se treba logiratina stranici e-Porezne i zatim odabrati uvoz obrasca.Kada se otvori prozor za uvoz obrasca u njemu treba zalijepiti putanju koja je kopirana u programu i potvrditi uvoz datoteke.

U prozoru knjige tražbina i obveza kliknuti na dugme „Upis“.U otvorenom prozoru za unos tražbina i obveza potrebno je unijeti broj knjige, dobavljača, datum računa, datum knjiženja, ukupni iznos, a zatim na opcijama za URU/IRU odabrati „Vl. Potrošnja“,na opcijama za KPI odabrati željeni način plaćanjate u donjem dijelu prozora odabrati „Vlastita potrošnja. Kako uknjižitiuplatuvlastitepotrošnje? U prozoru knjige tražbina i obveza kliknuti na dugme „Upis“. Otvorit će se novi prozor za unos nove stavke u knjigu tražbina i obveza. U otvorenom prozoru za unos tražbina i obveza potrebno je unijeti broj knjige, dobavljača, datum računa, datum knjiženja, ukupni iznos, a zatim na opcijama za URU/IRU odabrati „Vl. Potrošnja“,na opcijama za KPI odabrati željeni način plaćanjate u donjem dijelu prozora odabrati „Vlastita potrošnja“. Unos obveze završava se klikom na dugme „Spremi“.

PLAĆE

Promjenite putanju ‘mjesto spremanja za JOPPD’ do željenog mjesta (npr. f:\joppd.xml).

Na botun s 3 točkice možete odabrati samo folder koji već sadrži neki .xml , upišite ručno ili kopirajte pa zalijepite putanju do druge mape.

U parametrima, sistem, je upisana kriva putanja.

Obračunato je po starim stopama zbog nepostojanja datuma isplate. Potrebno je upisati sve datume, obračunati, pa zatim maknuti datum uplate doprinosa.

Zbog propisane minimalne osnovice za doprinose. Ako je bruto iznos manji od propisane minimalne osnovice za doprinose, treba paziti da se u obračun upiše točan broj radnih sati, jer se minimalna osnovica za doprinose proporcionalno smanjuje za neodrađeni dio mjeseca, a program broj radnih dana računa iz odrađenih sati. Također treba paziti i da se upiše točan fond sati.

Promjenjen je naziv općine, treba ponovno ‘povući’ općinu stanovanja u mat. podacima djelatnika.

Zato jer je IP izvještaj o plaći isplaćenoj u mjesecu, dakle plaća za 05 isplaćena u 06 ima 06. mjesec.

U probnom obračunu vrste rada i ‘radio od-do’ trebaju imati definirana ista polja ‘OO’. U većini slučaja ta polja su prazna što za program znači redovan rada tj. OO=10. Ako postoji još neka vrsta posla (npr. bolovanje preko 42 dana sa OO=50) tada i u ‘radio od-do’ treba postojati isto.
U slučaju da se djelatnik vratio sa bolovanja preko 42 dana (OO=50) i nastavio raditi taj mjesec, provjeriti da mu u matičnim podacima nije upisano OO=50 i izbrisati to,jer u probnom obračunu treba u ‘radio od-do’ upisati od kad do kad je OO=50, a kad je OO=10.

U djelatnika upišete oznaku stjecatelja ‘0041’ (od 0041 do 0049) i osnovicu za doprinose kao bruto. Otvorite novu vrstu rada, stavite joj oznaku primitka ‘5801’ (ili nešto iz grupe 58).
U probnom obračunu za toga izbrišete ‘redovni rad’ i odaberete tu vrst posla. Umjesto broja sati piše se broj dana,a ako je sam u obračunu i prije ulaska u probni obračun upišete broj dana u broj sati na ekranu,a ako je u obračunu s djelatnicima, u JOPPD-u ispraviti broj sati u broj dana. Datum isplate plaće stavite prazan kako u JOPPD ne bi ušli osobni odbici,por. osnov,porez i neto (to se može izbrisati iz probnog, ali je dovoljno izbrisati datum isplate za točni JOPPD). Ostalo je isto kao kod drugih obračuna.

Ispravke iznosa i poništenja šalju se s vrstom JOPPD-a 2, a nadopune s vrstom 3. Ako se radi o ispravkama iznosa postojećih redaka u JOPPD-u, dovoljno je poslati JOPPD vrste 2 s ispravljenim iznosima (na A i B). ako je ispravka na kolonama prije iznosa, potrebno je prvo napraviti i poslati JOPPD vrste 2 s iznosima na 0, koji poništava postojeći, pa onda napraviti točan JOPPD s vrstom 3 (ručno upisati brojeve stavki brojeći od zadnje stavke poništenog JOPPD-a,ako je JOPPD imao 2 redka,ispravljeni ima stavku 3 i 4).

Prirez se upisuje u odbitke, a ključno je da je prva riječ u nazivu odbitka ‘PRIREZ’. Zatim idete u ‘povezivanja’, pa ‘povezivanje odbitaka s djelatnicima’ i povežete odabranog djelatnika s odabranim prirezom. Povezani prirez mora odgovarati općine stanovanja u mat. podacima djelatnika. Po toj vezi su podaci o IBANu, pozivu na broj i sl. (upisuju se u ‘Opcine’).

Osobni odbitak i porezni razredi ovise o mjesecu isplate, te ako u istom mjesecu ispalćujete plaće za više mjeseci rada, možete koristiti samo jedan osobni odbitak i iste porezne razrede kao i za 1 obračunati mjesec rada.
U ovom slučaju, u nekom drugom obračunu postoji datum isplate koji je u istom mjesecu kao i datum isplate zadanog obračuna, te oni djele osobni odbitak i porezne razrede. Treba pronaći napravljeni obračun koji ima isti mjesec isplate kao i tekući (najbolje se vidi na pregledu obračuna, zadnje kolone) i ispraviti.Nakon toga se vratite u tekući probni obračun ponovite pritisak bna botun ‘obračun’.

Dešava se kod plaće manje od minimalne ako nisu dobro upisani odrađeni sati ili je upisan premali fond sati, jer se na plaću manju od minimalne doprinosi obračunavaju na minimalnu osnovicu (upisana u parametrima), a ta se minimalna plaća umanjuje proporcionalno omjeru odrađeni sati / fond sati .

Provjerite u matičnim podacima djelatnika polje ‘datum početka obračuna doprinosa za plaću’ koje treba ispuniti samo kod djelatnika koji imaju odgodu plaćanja doprinosa na plaću, a kod drugih ne .

U slučaju prvog zaposlenja doprinosi na plaću se ne obračunavaju godinu dana,program to prepoznaje tako da su datum prvog zaposlenja i datum zaposlenja u poduzeæu jednaki (JOPPD oznaka stjecatelja = 0002, oznaka primitka = 0001). Odgodu obračuna doprinosa na plaće postižete i upisom u matićnim podacima djelatnika polje ‘datum poèetka obraèuna doprinosa na plaću’. U slučaju da je osloboðenje od obračunavanja doprinosa na plaću isteklo tokom mjeseca za koji obračunavate plaće, program će obračunati doprinose za dio mjeseca što je zakonski ispravno, ali JOPPD ne prolazi ako za takve slučajeve nije obračunat cijeli mjesec po istoj osnovi, pa je riješenje da se u matičnim podacima taj datum pomakne tako da se obračunaju puni doprinosi.

Mijenjanje naziva doprinosa može dovesti do problema jer postoje neke ključne riječi po kojima program razabire kako će svrstati doprinose (npr. MIO, I stup, II stup, zapos , invalid), pa treba usporediti nazive prema podacimaa gdje sve uredno radi.

Prilikom prvog ulaska u obračun za određeni mjesec, program uzima doprinose iz matičnih podataka i pamti ih za nadalje. Kasnije se mogu uskladiti s matičnim podacima na način da se uđe na botun s ikonom spajalice, te kline ‘Povuci ponovno’.
Isto treba napraviti ako se mijenjaju podaci pod ‘Žiro račun’ ili ‘Poziv na broj’ u matičnim podacima doprinosa.

Program kod prvog ulaska u probni obračun zapamti doprinose za taj mjesec i više ih sam ne mjenja. Ako slučajno uđete u probni obračun mjeseca za npr. 10 godina unaprijed, sadašnji doprinosi će biti zapamćeni i kad prođe tih 10 godina imat ćete u obračunu zastarjele doprinose.Zato je kod pogrešnog ulaska u neki budući probni obračun, potrebno isti potpuno izbrisati prije izlaska iz njega. U slučaju kad u probnom obračunu već imate od ranije zapamćene pogrešne doprinose trebate ući na botun ‘spajalicu’, te kliknuti ‘Povuci ponovno’ (ili ga izbrisati i ponovno ući).

FISKALIZACIJA

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.